FIRMA "KADAR" Krzysztof Kasperkiewicz

Pl. Teodora Axentowicza 6 lok. 6
30-034 Kraków
Regon: 003880102
NIP: 6771816004
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
Minister Gospodarki

Tel. 502425333

E-mail: biuro@leather4you.pl